Alt+H, H: בחר צבע למילוי תאים

קיצור הדרך Alt + H, H זה לבחור צבע למילוי תאים.

שלב 1: בחר את טווח הנתונים שברצונך להוסיף גבולות;

 לתמונה זו יש תכונת alt ריקה; שם הקובץ שלו הוא excelalthba001.jpg

שלב 2: לחץ על הכל מקש, ותראה את מפתח הגישה בכל כרטיסייה;

שלב 3: לחץ על האות ח מהמקלדת, וה בית הכרטיסייה תיפתח;

 לתמונה זו יש תכונת alt ריקה; שם הקובץ שלו הוא excelalthba003.jpg

שלב 4: לחץ על האות ח לקבל את אפשרויות הצבע;

שלב 5: בחר צבע למילוי הבחירה.

סמן קיצורי דרך נוספים של Excel